Poporodní deprese

Lehčí či těžší porod, změna těla i psychická změna ženy, rodinná situace a hlavně příchod malého človíčka do každodenního koloběhu života nemusí být vždy radostnými chvílemi. Je to velká změna jak pro ženu samotnou, tak i pro její okolí. Samotný příchod miminka na svět je plný emocí, zážitků a nezapomenutelných chvil. Každá žena a její nejbližší okolí tuto změnu prožívá jinak. Žena po porodu prochází mnoha hormonálními změnami. Ty mohou do života přivodit i těžké chvíle, smutek, pláč, bezmoc a deprese. Tento „jev“ je označován jako poporodní deprese.

Jak se vyskytuje poporodní deprese

Poporodní deprese se může vyskytnout krátce po porodu, v době kdy žena přestává kojit, nebo jí nastane první menstruace po porodu. Poporodní deprese je většinou krátkodobý, přechodný stav. Ovšem bez včasné léčby a pomoci rodiny se může poporodní deprese stupňovat a v některých případech může trvat několik měsíců i let. Žena trpící poporodní depresí mívá náhlé změny nálad, úzkostné stavy plné smutku, výbuchy pláče, je nervózní, vyčerpaná a mnohdy má i velmi malou sebedůvěru. Může mít dojem, že je špatnou matkou, že nezvládá péči o své dítě a o domácnost, že je neschopnou ženou. Nedokáže dát svému malému miminku lásku a dokonalou péči. Mezi hlavní příznaky poporodní deprese patří porucha spánku, únava, apatie vůči sobě samotné a svému okolí, nechutenství k sexu, strach, úzkost a v neposlední řadě odmítání dítěte.

Pomoc při poporodní depresi

Nejohroženější skupinou žen, které může poporodní deprese postihnout, jsou ženy po těžkém – komplikovaném těhotenství nebo porodu, ženy v sociálně slabé situaci, ženy ve finanční tísni a ženy, které již v minulosti trpěly depresemi. Poporodní deprese může postihnout i mladé, nebo naopak starší ženy.

V lehčích případech poporodní deprese může pomoci ženě rodina, přátelí a její nejbližší okolí. Pomoc manžela – otce dítěte je v tomto případě k nezaplacení. Žena trpící touto formou deprese se v žádném případě nesmí uzavřít do sebe a utéct tak před svými blízkými. Musí o svých stavech mluvit, otevřeně se k nim přiznat ať už manželovi, rodičům, kamarádce nebo někomu jinému blízkému. Další z možností je svěřit se svému lékaři. Pokud poporodní deprese má dlouhodobější charakter, je velmi nutné vyhledat lékařskou pomoc. Lékař může ženě předepsat medikamenty a léčit ji psychoterapií. Poporodní deprese je nemoc jako každá jiná. Lze ji léčit, vyléčit a proto včasné odhalení pomůže k jejímu úplnému vyléčení.

Nezapomeňte, že mít dítě, pečovat o něj, radovat se z každodenních pokroků a vývoje miminka je tím nejkrásnějším, nezapomenutelným zážitkem na celý život!
Nikdy nezapomínejte na vitamíny pro těhotné.